Bente Elisabeth FInserås

Bente Elisabeth Finserås - www

Njål Sparbo

Njål Sparbo - www

 

QUATTRO - KUNST OG MUSIKK

Bente Elisabeth Finserås er både utdannet lektor og billedkunstner, og har holdt foredrag, undervist og holdt kurs i fargelære for studenter, kunstnere og andre interesserte. Hun arbeider som billedkunstner og designer, og har og vunnet flere internasjonale priser, bl.a. etter utstillinger i Norge, Tyskland, Sveits og Canada. Hun er svært opptatt av musikk, og har lang erfaring som korsanger, bl.a fra Bergen Operakor og Oslo Filharmoniske kor.

Sang- og scenekunstneren Njål Sparbo har en doktorgrad i tverrfaglig scenekunst (i Programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid). Han har holdt foredrag, undervist i mesterklasser og holdt seminarer for sangere, ensembler, studenter og korsangere, bl.a. på Operahøgskolen, Balletthøgskolen, Norges Musikkhøgskole, Barratt Dues Musikkinstitutt og på Universitetene i Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø.

Finserås og Sparbo har samarbeidet om en lang rekke prosjekter i grenselandet mellom kunstutstilling og musikalsk performance og installasjon, bl.a. "Mannlige brystkasser", "Torsofragmenter", "Potential Music", "Songs of Travel" og "Winterreise".

De har også holdt flere foredrag sammen om tverrfaglig forståelse, bl.a. "Kan man høre farger?"