EDVARD GRIEG
(1843 - 1907)

 

BESTILL NOTER

Alle sangene kan leveres i tonearter som passer for ditt stemmeleie.

Noter sendes som pdf vedlegg til utskrift på din egen printer.

Betaling med tilsendt faktura, VIPPS eller PayPal.

Spørsmål rettes til mail@quattro.no

TVEITT-SANGER

NORDRAAK-SANGER

GRIEG-SANGER I ALLE TONEARTERbestill

Edvard Grieg - ”TYSKE SANGER”

Opus 2,1 - Die Müllerin - Chamisso
Opus 2,4 - Was soll ich sagen? - Chamisso
Opus 4,1 - Die Waise - Chamisso
Opus 4,2 - Morgenthau - Chamisso
EG 125 - Der Soldat - Chamisso
EG 146 - Osterlied - Böttger
EG 157 - Der Jäger - Schulz
Opus 2,2 - Eingehüllt in graue Wolken - Heine
Opus 2,3 - Ich stand in dunkeln Träumen - Heine
Opus 4,3 - Abschied - Heine
Opus 4,5 - Das alte Lied - Heine
Opus 4,6 - Wo sind sie hin? - Heine
Opus 39,6 - Hör’ ich das Liedchen klingen - Heine
Opus 48,1 - Gruß - Heine
Opus 59,2 - Ein Fichtenbaum - Heine
EG 121 - Siehst du das Meer? - Geibel
Opus 48,2 - Dereinst, Gedanke mein - Geibel
Opus 4,4 - Jägerlied - Uhland
Opus 48,3 - Lauf der Welt - Uhland
Opus 48,4 - Der verschwiegene Nachtigall - Vogelweide
Opus 48,5 - Zur Rosenzeit - Goethe
Opus 48,6 - Ein Traum - Bodenstedtbestill

Edvard Grieg - ”VINJE-SANGER”

EG 141 - Jenta - Vinje
Opus 33,1 - Guten - Vinje
Opus 33,2 - Våren - Vinje
Opus 33,3 - Den særde - Vinje
Opus 33,4 - Tytebæret - Vinje
Opus 33,5 - Langs ei å - Vinje
Opus 33,6 - Eit syn - Vinje
Opus 33,7 - Gamle mor - Vinje
Opus 33,8 - Det fyrste du hev å gjera - Vinje
EG 142 - Attegløyma - Vinje
EG 140 - På Hamars Ruiner - Vinje
Opus 33,9 - Ved Rondane - Vinje
Opus 33,10 - Et vennestykke - Vinje
Opus 33,11 - Trudom - Vinje
Opus 33,12 - Fyremål - Vinjebestill

Edvard Grieg - ”GARBORG-SANGER: HAUGTUSSA”

EG 152a - Prolog (skisse) - Garborg
EG 152b - Veslemøy ved Rokken (skisse) - Garborg
EG 152c - Kvelding (OBS: skisse) - Garborg
Opus 67,1 - Det syng - Garborg
EG 152j - Veslemøy lengtar - Garborg
EG 152g - Veslemøy undrast - Garborg
Opus 67,2 - Veslemøy - Garborg
EG 152h - Dømd - Garborg
EG 152f - I Slåtten - Garborg
Opus 67,3 - Blåbær-Li - Garborg
EG 152m - Møte (versjon I) - Garborg
EG 152l - Ku-Lok - Garborg
Opus 67,4 - Møte - Garborg
Opus 67,5 - Elsk - Garborg
EG 152d - Sporven Garborg
Opus 67,6 - Killingdans - Garborg
Opus 67,7 - Vond Dag - Garborg
Opus 67,8 - Ved Gjætle-Bækken - Garborgbestill

Edvard Grieg - ”IBSEN-SANGER”

Opus 15,1 - Margrethes Vuggesang - Ibsen
Opus 25,1 - Spillemænd - Ibsen
Opus 25,2 - En svane - Ibsen
Opus 25,3 - Stambogsrim - Ibsen
Opus 25,4 - Med en vandlilje - Ibsen
Opus 25,5 - Borte! - Ibsen
Opus 25,6 - En fuglevise - Ibsen
Opus 23,17 - Peer Gynts serenade - Ibsen (klaveruttdrag)
Opus 23,19 - Solveigs sang - Ibsen (klaveruttdrag)
Opus 23,26 - Solveigs vuggevise - Ibsen (klaveruttdrag)
EG 132 - Bergmanden (skisse) - Ibsenbestill

Edvard Grieg - «BJØRNSON-SANGER»

Opus 21,1 - Det første møde - Bjørnson
Opus 21,2 - God Morgen! - Bjørnson
Opus 21,3 - Jeg giver mit digt til våren - Bjørnson
Opus 21,4 - Takk for dit råd - Bjørnson
Opus 39,1 - Fra Monte Pincio - Bjørnson
Opus 39,2 - Dulgt Kjærlighed - Bjørnson
EG 133 - Prinsessen - Bjørnson
EG 134 - Suk Bjørnson
Opus 18,9 - Serenade til Welhaven - Bjørnson
EG 130 - Den blonde Pige I - Bjørnson
EG 137 - Den hvide, røde Rose - Bjørnson
EG 153 - Jeg elsket uten ord - Bjørnson (fra ”Fred”)
EG 149 - Valgsang - Bjørnson
EG 138 - Den blonde Pige II - Bjørnson
Opus 61,3 - Lok - Bjørnsonbestill

Edvard Grieg - ”PAULSEN-SANGER”

Opus 26,1 - Et Håb Paulsen
Opus 26,2 - Jeg reiste en deilig Sommerkvæld -Paulsen
Opus 26,3 - Den ærgjerrige - Paulsen
Opus 26,4 - Med en Primula veris - Paulsen
Opus 26,5 - På Skogsstien - Paulsen
Opus 58,1 - Hjemkomst - Paulsen
Opus 58,2 - Til Norge - Paulsen
Opus 58,3 - Henrik Wergeland - Paulsen
Opus 58,4 - Turisten - Paulsen
Opus 58,5 - Udvandreren - Paulsen
EG 151 - Fædrelandssang Paulsen
Opus 59,1 - Når jeg vil dø - Paulsen
Opus 59,2 - På Norges nøgne fjelde - Paulsen
Opus 59,3 - Til Én I - Paulsen
Opus 59,4 - Til Én II - Paulsen
Opus 59,5 - Farvel - Paulsen
Opus 59,6 - Nu hviler du i jorden - Paulsenbestill

Edvard Grieg - ”KRAG-SANGER”

Opus 60,1 - Liden Kirsten - Krag
Opus 60,2 - Moderen synger - Krag
Opus 60,3 - Mens jeg venter - Krag
Opus 60,4 - Der skreg en fugl - Krag
Opus 60,5 - Og jeg vil ha meg en Hjertenskjær - Kragbestill

Edvard Grieg - ”MUNCH-SSANGER”

Opus 9,1 - Harpen - Munch
Opus 9,2 - Vuggesang - Munch
Opus 9,3 - Solnedgang - Munch
Opus 9,4 - Udfarten - Munchbestill

Edvard Grieg - ”Andre Norske Sanger”

Opus 61,1 - Havet - Nordahl Rolfsen
Opus 61,2 - Sang til juletreet - Johan Krohn
Opus 61,4 - Fiskervise - Petter Dass
Opus 61,5 - Kveldssang for Blakken - Nordahl Rolfsen
Opus 61,6 - De norske fjelde - Nordahl Rolfsen
Opus 61,7 - Fædrelandssalme - Nordahl Rolfsen
EG 144 - Under Juletræet - Nordahl Rolfsen
EG 139 - Morgenbøn paa Skolen - Fredrik Gjertsen
EG 135 - Til L.M. Lindemans Sølvbryllup - Vilhelm Nicolaysen
EG 136 - Til Generalkonsul Chr. Tønsberg - Johan Bøgh
EG 143 - Dyre Vaa (skisse) - Johann Welhaven
Opus 18,6 - Ungbirken - Jørgen Moe
Opus 39,3 - I Liden højt deroppe - Jonas Lie
Opus 39,4 - Millom Rosor - Christopher Janson
EG 129 - Vesle Gut - Christopher Janson
Opus 39,5 - Ved en ung Hustrus Båre - Peder Monrad
EG 145 - Blåbæret - Didrik Grønvold
EG 156 - Gentlemen-Meninge - Rosenkrantz Johnsenbestill

Edvard Grieg - ”H.C. ANDERSEN-SANGER”

Opus 5,1 - To brune Øjne - Andersen
Opus 5,2 - Du fatter ej Bølgernes evige Gang - Andersen
Opus 5,3 - Jeg elsker Dig Andersen
Opus 5,4 - Min Tanke er et mægtigt Fjeld - Andersen
EG 125 - Soldaten Andersen
EG 126 - Min lille Fugl - Andersen
EG 128 - Taaren - Andersen
Opus 15,2 - Kjærlighed - Andersen
Opus 15,3 - Langelandsk Folkemelodi - Andersen
Opus 18,1 - Vandring i Skoven - Andersen
Opus 18,2 - Hun er saa hvid - Andersen
Opus 18,3 - En Digters sidste Sang - Andersen
Opus 18,5 - Poesien - Andersen
Opus 18,7 - Hytten - Andersen
Opus 18,8 - Rosenknoppen - Andersenbestill

Edvard Grieg - ”DRACHMANN-SANGER”

Opus 44,1 - Prolog - Drachmann
Opus 44,2 - Johanne - Drachmann
Opus 44,3 - Ragnhild - Drachmann
EG 181 - Ragnhild - Drachmann
Opus 44,4 - Ingebjørg - Drachmann
Opus 44,5 - Ragna - Drachmann
Opus 44,6 - Epilog - Drachmann
Opus 49,1 - Saa du knøsen, som strøg forbi - Drachmann
Opus 49,2 - Vug, o Vove - Drachmann
Opus 49,3 - Vær Hilset, I Damer - Drachmann
Opus 49,4 - Nu er Aftnen lys og lang - Drachmann
Opus 49,5 - Jule-Sne - Drachmann
Opus 49,6 - Foraarsregn - Drachmann
EG 147 - Simpel Sang - Drachmann
EG 148 - Du retter tidt dit Øjepar - Drachmannbestill

Edvard Grieg - ”BENZON-SANGER”

Opus 69,1 - Der gynger en Båd på Bølge - Benzon
Opus 69,2 - Til min Dreng - Benzon
Opus 69,3 - Ved Moders Grav - Benzon
Opus 69,4 - Snegl, Snegl! - Benzon
Opus 69,5 - Drømme - Benzon
Opus 70,1 - Eros - Benzon
Opus 70,2 - Jeg lever et Liv i Længsel - Benzon
Opus 70,3 - Lys Nat - Benzon
Opus 70,4 - Se dig for - Benzon
Opus 70,5 - Digtervise - Benzon
EG 154 - To a Devil - Benzonbestill

Edvard Grieg - ”Andre Danske Sanger”

EG 122 - Den syngende Menighed Nikolai Grundtvig
EG 155 - Julens Vuggesang Adolf Langsted
EG 123 - Til Kirken hun vandrer BenjaminFeddersen
EG 124 - Claras sang Benjamin Feddersen
Opus 15,4 - Modersorg Christian Richardt
Opus 18,4 - Efteraarsstormen Christian Richardt
Opus 10,1 - Taksigelse Christian Winther
Opus 10,2 - Skovsang Christian Winther
Opus 10,3 - Blomsterne tale Christian Winther
Opus 10,4 - Sang paa Fjeldet Christian Winther
EG 127 - Dig elsker jeg! Caralis =Caspara Preezmann
EG 131 - Odalisken synger Carl Bruunbestill

Edvard Grieg - ”DEN BERGTEKNE"

Opus 32 - Den Bergtekne stev, nedtegnet av Landstad (klaverutdrag)bestill

Edvard Grieg - AVE MARIS STELLA (Hymne på Latin)

EG 150 - Ave, maris stella Liturgisk hymne


bestill

Edvard Grieg - ”FIRE SALMER” - for baryton og blandet kor

Opus 74,1 - Hvad est du dog skjøn Hans Adolph Brorson
Opus 74,2 - Guds søn har gjort mig fri Hans Adolph Brorson
Opus 74,3 - Jesus Kristus er opfaren Hans Thomissøn
Opus 74,4 - I himmelen Magnus Brostrup Landstad